דפנה ליאל

מי מושך לרע"מ בחוטים?

ממשלת בנט לפיד תלויה כמעט בכל החלטה במפלגת רע"מ, שמתפקדת עד כה כלשון המאזניים של הממשלה. אלא שמאחורי המפלגה עומדת מועצת השורא שמושכת בחוטים ומתווה את המדיניות של המפלגה בפועל. אז מי הם חברי המועצה, באילו נושאים היא דנה, והאם ניתן להשיג הדלפות מתוך מבפנים? איתנו באולפן מוחמד מג'אדללה הפרשן הפוליטי מרדיו נאס.

משתתפים: דפנה ליאל \מוחמד מג'אדללה

 

אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה זה בשניים ביוני 2021 מדינת ישראל ישבה מול המסך וכססה ציפורניים האם המשבר הפוליטי החמור בתולדות המדינה עומד להסתיים בהקמת ממשלה חדשה, השעון תקתק ול-לפיד נותרו שעות בודדות להודיע האם עלה בידו להקים ממשלה שני מכשולים מרכזיים  עמדו בדרכו של לפיד אחד היה מחלוקת על המקומות בוועדה למינוי שופטים השני היה היחס לכפרים הבלתי מוכרים בנגב המשבר הראשון היה בדרך לפתרון ואז חנו המפתחות אצל גוף שהציבור הישראלי כמעט לא הכיר מועצת א-שורא הכתבים התחילו להתרוצץ אבל לא ידעו אפילו מאיפה להתחיל איך משיגים שם הדלפות מבפנים, רק בסביבות 21:00 כשיש עוד שלוש שעות בלבד הודיע רע"מ שהמועצה אישרה למנסור עבאס להתקדם לא לפני שהודיעו שהם דורשים למצוא פתרונות בעתיד הקרוב וכך הפך הגוף הזה שכמעט איש לא הכיר עד אז לעומק לאחד המשפיעים בפוליטיקה הישראלית רע"מ היא  כעת לשון המאזניים בממשלה והיום נבין איך עובד הגוף שמושך לה בחוטים.

אז איתנו העיתונאי מוחמד מג'אדלה פרשן פוליטי מרדיו נאס שלום לך.

אנחנו פה כבר בסיפור בהמשכים עשינו פרק על המשותפת אחרי זה על רע"מ וכל פעם אנחנו יורדים עוד שכבה בשכבות של הכרת החברה הערבית הפעם אנחנו מתמקדים במועצת א-שורא קודם כל בוא נתחיל מהשם מה זה אומר מה זה מועצת א-שורא?

מוחמד: שורא זה בעצם התייעצות אם נקרא לזה ככה מוסטאשר זה יועץ ומשם הדבר הזה אבל השם עצמו בהקשר היותר רחב ובהקשר הפוליטי הוא מגיע מהקוראן זאת אומרת אחד הפסוקים הכי חשובים שמגדירים את היחסים בין המוסלמים עצמם אבל גם כשהם בשלטון מגיע מפסוק שאומר ……זאת אומרת דבריהם דברי חייהם הם קורים בדרך א-שורא זאת אומרת בהתייעצות לא בכפייה ולא בהדרה וכולי ולכן יש פה שם מאוד מרכזי המושג הזה א-שורא זה מושג מאוד מרכזי זאת אומרת שזה דבר שבנוי על התייעצות זה בעצם מועצה או תנועה שמקבלת החלטות באופן משותף ומפה בא השם עצמו גם בהקשר הפוליטי בהקשר הדתי בהקשר החברתי שכל דבר בעצם שהמועצה הזאת התנועה הזאת בכלל גם התנועה האסלאמית היא עושה, עושה בהתייעצות ולא בהחלטה חד סטרית של איש אחד וגם במקביל זה אחד הדברים שמלווים כל הזמן את החברה הערבית עצמה הביטוי הזה שורא…… כל המילים והמושגים האלה שקשורים להתייעצות.

דפנה  וצריך לומר זה לא איזה המצאה ישראלית וזה לא פטנט של רע"מ זה דבר שמאפיין את כל המקומות שבהם יש שם הנהגה אסלאמית.

מוחמד: נכון מאוד זה יותר מאפיין נקרא לזה ככה את תנועת האחים המוסלמים את התנועות האסלאמיות או האיסלאמיסטית יותר בעולם הערבי שהן שייכות לאחים המוסלמים עכשיו אותו מבנה שנמצא ברע"מ למשל תראי אותו בתנועת האחים המוסלמים בטוניסיה או  במרוקו הוא גם בחמאס בעזה גם להם יש שם מועצת א-שורא ויש לשכה מדינית לשכה פוליטית ובדיוק באותה צורה גם עובדת רע"מ או יותר אם נקרא לזה כך הגוף ששולט ברע"מ שזה התנועה האסלאמית הפלג הדרומי בישראל ולכן יש את מועצת א-שורא יש את הלשכה הפוליטית המדינית ויש כל הגופים האלה שמועצת א-שורא היא אחראית עליהם זאת אומרת היא העליונה היא זאת שמקבלת ההחלטות וכל שאר המוסדות של התנועה האסלאמית בין אם זה המוסדות הסיוע המוניטרי או המוסדות הפוליטיים כל אלה עובדים ופועלים לפי החלטות שמקבלים באותה מועצה הזאת שמהגדת בתוכה את ההנהגה גם הדתית אבל גם אם נקרא לזה ככה הפוליטית החברתית של אותה תנועה

דפנה אז מיד נבין איך זה עובד וגם איך זה משליך עלינו אבל בוא נלמד להכיר את המועצה הספציפית הזו קצת יותר מקרוב. איך נבחרים למועצה? מי חבר בה? את מי היא מייצגת? תכניס אותנו לתוך החדר של ישיבת מועצת א-שורא.

מוחמד האמת שזה קצת מורכב זאת אומרת אין הרבה אינפורמציה על המועצה הזאת זה אחד הדברים הלא כל כך מוכרים גם בחברה הערבית זאת אומרת יש ידיעה שיש דבר כזה שנקרא מועצת א-שורא אבל רק אנשים מאוד חוגים מאוד מצומצמים נקרא לזה ככה יודעים מה מתנהל בפנים איך נכנסים מי הם החברים זאת אומרת עד היום לא תמצאי בשום אתר בשום מצב בשום מקור רשמי של רע"מ גם לא רשמי אגב מי הם חברי מועצת א-שורא יודעים באופן כללי מי יכול להיכנס לשם אבל בפועל הדבר הזה הוא מתנהל ככה יש לתנועה האסלאמית.

דפנה מיותר לציין אם עיתונאים יכולים להיכנס או עם ישיבות מצולמות ואם יש שקיפות

מוחמד  אין דבר כזה בכלל אין סיכוי שעיתונאי  יוכל להיכנס אני יכול להגיד לך ממידע פנימי שהיו מצבים שמועצת א-שורא למשל ביקשה לשמוע את דעותיהם של עיתונאים מסוימים בחברה הערבית או של פוליטיקאים מחוץ למועצה הזאת וזה קורה שהם מארחים למפגש קצר או בשיחת טלפון או בזום לאחרונה מישהו ששומעים את דעתו אבל שם זה נגמר הוא לא חלק מהתייעצות הוא לא מקבל החלטות הוא לא מצביע איתם ולכן המועצה הזאת היא מורכבת ממספר גורמים קודם כל יש את הנציגות האזורית זאת אומרת לכל סניף או לכל אזור למשל יש את הנציג שהוא אחראי גם על רע"מ וגם על התנועה האיסלמית למשל במשולש בצפון באזורים מסוימים כאלה ולכן יש אפשרות לבחור נציגים לפי אזור.

דפנה  בחירות דמוקרטיות או שזה איזה מינוי של מישהו ?.

מוחמד  במועצת א-שורא זה לא בחירות דמוקרטיות זה סוג של בחירה בהסכמה זאת אומרת יודעים שלמשל באזור של סכנין עראבה דיר אל חנה זה האזור של המשולש אזור של הצפון יש מנהיג שהוא מוביל לו אחד המנהיגים שיש לו קולות יש לו השפעה ולכן ידוע כבר מראש שהוא יהיה בפנים זו דרך אחת הדרך שקשורה לאזורים לפי אזורים מסוימים עכשיו יש את הדרך השנייה שהיא קשורה למעמד הפוליטי עצמו או למעמד בכלל עדתי בתוך רע"מ והתנועה האסלאמית, זאת אומרת שכל יושבי ראש רע"מ לדורותיהם הם גם חלק ממועצת א-שורא ואנחנו מדברים על מסעוד גנאים, איברהים סרסור  ואנשים אחרים שהם בעצם גם הנהיגו את רע"מ והם חלק מההנהגה של התנועה האסלאמית אז גם הם נמצאים מטבע הדברים בתוך הרכב המועצה הזאת.

דפנה יש לה מספר חברים מוגבל זה יכול להיות פעם חמישה עשר ופעם עשרים וחמישה או שזה תקנים קבועים?

מוחמד  מדובר בשלושה עשר חברים זה התקנים זה המספר הקבוע עכשיו קורה לפעמים שהם מבקשים לצרף מישהו אחר כדי שיהיה חלק מההצבעה כדי שיקבל החלטה איתם בדברים שנוגעים לתחומי האחריות שלו אבל הוא לא חלק ממועצה את א-שורא זאת אומרת אם במקרה הם רוצים לקבל למשל ההחלטה בנוגע על איזשהו אזור מסוים או האם למשל לרוץ לבחירות באום אל פחם לבחירות מקומיות לשלטון המקומי אז הם מן הסתם יצרפו אליהם לדיון הזה מישהו מהאזור הזה מישהו מאום אל פחם למרות שהוא לא חלק ממועצת א-שורא בהרכב המקורי שלה עכשיו זאת אומרת זאת מדובר בהרכב דינמי אבל לרוב בהחלטות הגורליות זה הרכב קבוע של שלוש עשרה אנשים שהם אלה שם שמקבלים את ההחלטות עכשיו יש עוד דרך לצרף אנשים למועצה הזאת או בעצם להרכיב או להיות חלק מהרכב הזה וזה המעמד או ההיסטורי או הדתי עכשיו כשאנחנו אומרים היסטורי למשל הבת של מייסד התנועה היא חלק ממועצת השורה ויש גם את המעמד הדתי זאת אומרת השייחים הגדולים ביותר המנהיגים הדתיים הם גם חלק מהמועצה הזאת והם גם מקבלים את ההחלטה וחלק מהרכב של מועצת א-שורא.

דפנה אז בוא ננסה להבין קצת יותר מה המשמעות מבחינת רע"מ עד כמה המועצה זו מעורבת בכל החלטה פוליטית שמתקבלת וקצת להבין למה זה דומה למועצת חכמי התורה שמתייעצים איתם בדברים הקוטים וגדולים או לאיזשהו גוף שממש מחליף את מנגנון קבלת ההחלטות של מנסור עבאס וסעיד אלחרומי ושאר חברי הכנסת של רע"מ

מוחמד  רע"מ היא הזרוע הפוליטית של התנועה האסלאמית עכשיו הזרוע הפוליטית של התנועה האסלאמית צריכה לקבל בהחלטות גורליות את ההחלטות מהדרגים הגבוהים ופה נכנסת מועצת השורא אני אתן לך דוגמא כשמנסור עבאס רצה למשל להתפצל מהרשימה המשותפת והוא האמין שזה הדבר הנכון כדי שרע"מ והתנועה האסלאמית תמשיך את דרכה בצורה ייחודית יותר ומשפיעה יותר ותיכנס למעגל קבלת החלטות ההחלטה נפלה אצלו זאת אומרת זה החלטה שנפלו בקרבו ובתוך רע"מ עכשיו הוא הציג את ההחלטה הזאת מספר פעמים למועצת השורא והייתה התנגדות כל כך גדולה בהתחלה במועצה הזאת אבל הוא עבד ממש ימים כלילות כדי לשכנע את חברי מועצת א-שורא לקבל את ההחלטה הזאת הוא ערך סקרים בחברה הערבית כדי להראות להם שיש פוטנציאל ושהם יכולים לעבור את אחוז החסימה ורק אז אחרי שכמעט כל מועצת א-שורא השתכנע שאפשר בעצם להתפצל מהרשימה המשותפת והיא קיבלה החלטה כזאת הוא אכן יכול לבצע את הדבר הזה.

דפנה  זה סוג של מרכז מפלגה שהוא צריך לשכנע בשביל שייתן לו אור ירוק למהלכים.

מוחמד נכון יחד עם זאת שבאמת גם יש מרכז מפלגה לרע"מ שגם שם מתנהלות בחירות דמוקרטיות ומצביעים כל הזמן ויש פריימריז שמתקיימים כל הזמן אגב רע"מ אחת המפלגות הדמוקרטיות ביותר אם נקרא לזה ככה בחברה הערבית שבאמת מנהלת כל הזמן בחירות פנימיות ויש לך חילופי חברי כנסת ויושבי ראש באופן תדיר ומוסדר.

דפנה  יש הגבלת קדנציות, לא?

מוחמד  נכון,  לפי החוקה הפנימית יש להם חוקה פנימית כל כך מסודרת עם סעיפים כמה שנים יכולים להיות ודברים כאלה אבל מועצת א-שורא מקבלת את החשיבות שלה בגלל התקופה איך נקרא לזה ככה חסרת תקדים שאנחנו חיים בה זאת אומרת רע"מ לא הייתה צריכה את כל ההחלטות האלה היא לא רצתה להיכנס לממשלה היא לא רצתה להתפצל מהמשותפת והדברים עבדו וזרמו בצורה רגילה עכשיו שאנחנו מדברים על החלטות כל כך רגישות אז מנסור עבאס גם לא רוצה לקבל את ההחלטות האלו לבד הוא לא רוצה לשאת בכל האחריות הזאת עליו ולכן הוא גם פונה תמיד וחוזר תמיד לקבל את דעתה של מועצת א-שורא וגם לא צריך לשכוח שיש כל כך הרבה חילוקי דעות פנימיות שמחייבות את מנסור עבאס בסופו של דבר להגיע למועצה הזאת ולקבל רק שם את ההחלטות אני יכול להגיד לך למשל שבעניין הכניסה לממשלה או בעניין המשותפת מנסור עבאס יתאמץ מאוד הם עשו לו חיים כל כך קשים שהיה צריך ללכת ולהסביר ימים אחרי ימים שעות אחרי שעות למה צריך לעשות את הדברים האלה ולשכנע אותם עד שקיבלו באמת את ההחלטות האלו.

דפנה  תסביר לי עד כמה ההחלטות האלה מחייבות כי ראינו לדוגמה שמועצת א-שורא ורע"מ החליטה כולה להיכנס לממשלה ולהיות חלק מהקואליציה ואחד מהחברים נעשה עשה משהו אחר אז האם זה בגדר המלצה בלבד האם זו עצה ידידותית כי אני לא מכירה חברי כנסת בש"ס או ביהדות התורה לדוגמה שמפרים את ההוראות של גדולי התורה.

מוחמד מה שהיה עם סעיד אלחרומי זה סיפור חריג מאוד מאוד ברמה שאני יכול להגיד לך אפילו שכמה שעות לפני אחד המנהיגים הכי בכירים ברע"מ אמר לי והוא רצה שזה יהיה מפורסם שזה יצא לה תקשורת בשפה הערבית כדי להזהיר את סעיד לחלומי והמחנה שלו שאם סעיד אלחרומי לא ינהג לפי ההחלטה של מועצת א-שורא הוא עלול להוביל לעוד פיצול דומה לזה שהיה בשנת 96 בתוך התנועה האסלאמית הפלג הדרומי אבל צריך גם להבין פה שההחלטה היא כל כך גורלית והיא כל כך גם שנויה במחלוקת למרות שמועצת א-שורא קיבלה את ההחלטה הזאת ברוב שהם מצביעים בעד הקמת ממשלת השינוי שמצטרפים לממשלה הזאת סעיד אלחרומי בא עם שני טיעונים קודם כל הוא אמר אני לא מתנגד זאת אומרת אני לא מפר עכשיו את ההחלטה הזאת אני נמנע וזה איך שהוא עזר להם לקבל את הדבר הזה או לבלוע את הצפרדע הזה עכשיו מכיוון אחר יש גם בתוך מועצת א-שורא התנגדות כל כך גדולה לכל הדברים הנוגעים לסעיפי הנגב והכפרים הבלתי מוכרים בנגב ולכן גם בתוך המועצה עצמה היה שם חילוקי דעות ולכן הם גם רצו לתת עוד צ׳אנס כי גם התנהלו מגעים כל הזמן בין הנציגים של בנט ולפיד עם מועצת א-שורא איך אפשר לסדר את זה איך אפשר להסדיר את זה בעניין הנגב אבל להגיד לך זה מאוד חריג זה דבר שלא קרה ואני גם יכול להבין מסביבתו של סעיד אלחרומי וגם בכירים במועצת א-שורא שזה גם לא יקרה עוד בעתיד ממה שהוא הבטיח.

דפנה אז בוא נכיר אותם קצת יותר מקרוב יש להם יושב ראש? יש להם סגן יושב-ראש? אם אני אראה אותם ברחוב בא תעזור לנו להכיר אותך קצת.

מוחמד קודם כל יש להם יושב ראש התנועה שהוא שייך אחמד עבוד אבאס הוא בא מרהט מהנגב איש דת פחות מתעסק ורוצה להתעסק בפוליטיקה זה נדיר מאוד שהוא מתקשר להביע את דעתו בכלל גם עונה לפניות של העיתונאים כן מדובר באיש דת שרוצה להתמקד בדת רוצה להתמקד בחלק הדתי מהתנועה הדתית הזאת הוא זה שבאמת בסופו של דבר יש לו את הווטו ויש לו את הזכות להגיד זה לא יעבור וזה לא יעבור. עכשיו במקביל לאיש החשוב הזה יש מה שנקרא משולש זהב בתוך התנועה הזאת יש את שלושת האנשים שבשנים האחרונות מובילים את התנועה לוקחים אותה לקו שאנחנו גם רואים וזה דבר שלא התחיל רק לאחרונה זה תהליך של מספר שנים יש את מנסור עבאס שהוא סגן יושב ראש התנועה האיסלמית יש את שייך סלאח פרדג'  שגם הוא סגן יושב ראש התנועה האיסלמית אבל הוא יותר גם מתמקד בפן הדתי החברתי ויש את מזכ"ל  ראש הלשכה הפוליטית בתנועה האסלאמית אבראהים חג'אזי ויש שיגידו שאבראהים חג'אזי זה האיש החזק ביותר והחשוב ביותר בתנועה האסלאמית כי הוא זה בעצם גם הנציג של התנועה בוועדת המעקב העליונה והוא זה שמנהל את כל הצוותים בשטח ולא רק מבחינה פוליטית מבחינת שקשורה בעצם גם לארגון של התנועה האסלאמית אבל זה המשולש זה המשולש שעובד כל הזמן כדי להביא את התנועה לאן שאנחנו רואים היום ויש שם הסכמות מאוד גדולות בין שלושת האנשים האלה והם גם רואים שמנסור עבאס זה האיש המתאים לתקופה הזאת עכשיו אחד משלושת הבכירים האלה פעם אמר לי מה שאנחנו רואים כרגע ומה שרע"מ עושה כרגע זה תהליך רגעי זאת אומרת שאלתי אותו רגע תגיד לי איך אתם מוכנים להיכנס לממשלה עם חוק הלאום עם כל מה שקשור לכיבוש ולהתנחלויות ולדברים האלה הרי זה מנוגד לכל המצע שלכם לכל האידאולוגיה והשקפת העולם שלכם ואז הוא אמר לי מבחינתנו גם כל הדבר הזה שאנחנו רואים ישראל ופלסטין והסכסוך פלסטיני ישראלי זה דבר רגעי שאמור להיגמר בסופו של דבר האידאולוגיה שלנו יותר גדולה מזה אנחנו מדברים על מדינה יותר גדולה יותר רחבה ולכן כל הדברים שאנחנו רואים כרגע המטרה שלנו היא אחת היא לבסס את מעמדם של האזרחים הערבים פה לשמור עליהם לשפר את תנאי חייהם ולפי זה אנחנו פועלים.

דפנה  אז בוא ננסה להכיר קצת יותר מקרוב את הקו שלהם הרי יש אנשים שהם מנווטים את הספינה הזו ויש להם את הזרוע הפוליטית שנועדה לבצע אבל לאן הם מנסים להשיט את הספינה מה יהיה בדרך כלל הקו שלהם איפה המקומות שהם יתירו ואיפה המקומות שהם ילחצו על הברקס?

מוחמד אז ברע"מ יש שני זרמים גם בתוך האסלאמית בכלל יש את הזרם לאומי דתי הם נקרא לזה ככה שהם מוסלמים אנשי דת אבל הם לא פחות גם פלסטינים וחשוב להם להדגיש את הזהות הפלסטינית שלהם ויש את הזרם השני שהוא יותר מייצג את מנצור עבאס שהוא זרם דתי אבל הוא לא מוותר כמובן על הזהות הלאומית שלו בגדול אבל הוא אומר שאפשר לשים את הדברים הלאומיים בצד כדי להגיע להישגים אזרחיים אם נקרא לזה ככה אבל גם לתת לזה מעטפת שונה זאת אומרת שבסופו של דבר את יודעת בנאום שהיה בהשבעת הממשלה של מנסור עבאס הוא דיבר שם שמונה דקות על הדברים האזרחיים אבל גם הלאומיים שרע"מ מקדמת והוא אמר להחזיר אדמות שהופקעו על ידי המדינה זה דבר לאומי אבל אנחנו מתייחסים אליו כדבר אזרחי וזה באמת גם כל הקטע זה הבדל בין שני הזרמים פה שיש זרם שהוא יותר קרוב או דומה לרשימה המשותפת שהוא רוצה להציב כל הזמן את השיח האזרחי אבל גם את השיח הלאומי ובלי להסתיר אותו ויש את הזרם שאומר אפשר לשים את הדברים הלאומיים קצת בצד חשוב לנו לבסס את המעמד החברתי את המעמד הדתי לשמור על קיומנו פה לחזק את מעמדנו פה.

דפנה רק פה יש אלמנט של עבודה בעיניים אומר מנסור עבאס אני אקדם את הדברים הלאומיים אבל בתחפושת אזרחית ליהודים אני אגיד שזה אזרחי ולערביי ישראל או לפלסטינים מקשיבים לי אני אגיד שהכל זה בשם הלאומיות.

מוחמד האמת שאני מוכרח להסכים איתך אבל אני אגיד לך משהו מאוד חשוב שהוא קשור גם לדינמיקה ותהליכים הזרם השני שמייצג מנסור עבאס שהוא יותר רוצה לקדם שיח אזרחי גם אם זה בתחפושת או בעצם שיח לאומי גם אם זה בתחפושת אזרחית הדברים משתנים לאט זאת אומרת הם מגלים גם הזרם השני הם מצליחים לגלות ולהבין שהשיח הזה שמנסור עבאס מקדם הוא אכן אפקטיבי ויעיל ולכן אני חושב שעם הזמן הם מתאהבים ברעיון הזה לקדם יותר את השיח האזרחי ולשים קצת בצד את השיח הלאומי וזה גם מתחבר להם לאידאולוגיה שלהם זאת אומרת אם תראי את תנועת האחים המוסלמים בכל העולם היא לא כל כך שונה באמת ממה שמנסור עבאס מנסה לעשות עכשיו למשל במרוקו תנועת האחים המוסלמים  יש לה את ראשות הממשלה היא זו ששולטת בממשלה והיא הייתה הכי עוינת לישראל אבל כשזה הגיע לזה שראש הממשלה מאחים המוסלמים שצריך לחתום על הסכם נורמליזציה עם ישראל הוא חתם והוא אמר שבסופו של דבר לשמור על הפוזיציה ועל העמדה שלי בתוך הממשלה ולהשפיע על חיינו ביומיום זה יותר חשוב מהוויתור הזה לעשות שלום עם ישראל ולכן יש פה תורת סדרי עדיפויות מאוד מעניינת וברע"מ יודעים לעשות את זה כמו בשאר התנועות באחים המוסלמים.

דפנה  אבל נכון לומר שהקו האדום שלה היא הסוגיות החברתיות לדוגמה סוגיית הלהט"ב שבעניינים האלה אנחנו לא צפויים לראות את מועצת א-שורא מתפשרת בעוד שאולי בסוגיות אחרות היא תגלה יותר אורך רוח וסבלנות?

מוחמד אין סיכוי שהיא תוכל להתפשר בדברים האלה במיוחד החברתיים במיוחד סוגיית הלהטב"ים וכולי  אני אגיד לך למה בגלל שתי סיבות קודם כל בגלל הקו שהובילה רע"מ לאחרונה שהוא בעצם הבידול והפיצול מהרשימה המשותפת על רקע הדברים האלה זה דבר ראשון. הדבר השני צריך גם להבין את ההרכב של המועצה הזאת אנחנו מדברים על אנשי דת או אנשי חינוך ופוליטיקה שגם הם אנשים שמרנים מאוד מאוד מאוד והאנשים האלה הם לא חלק מההוויה והשיח והחברה הישראלית הקלאסית או נקרא לזה ככה הם פחות מנוסים ומעורבים ומתערבבים עם החברה הישראלית כמו שמנסור עבאס עושה בכנסת למשל זאת אומרת זה אנשי דת שנמצאים בחברה הערבית עצמה הם לא כל כך חלק מהחברה הישראלית בשיח היומיומי ולכן היא מועצה שתתקשה מאוד לקבל או  לעשות ויתורים בדברים האלה היא תוכל אולי לקבל ולהסכים לויתורים בכל הנוגע על הסוגיות הפוליטיות הסוגיות הלאומיות כי בזה יש את יודעת יש הרבה שיח גם אין הרבה כל כך מוסכמות לאחרונה במיוחד בעשור האחרון אחרי האביב הערבי אחרי כל מה שראינו בעולם הערבי דברים ישתנו הסוגייה הפלסטינית כבר לא הדבר הכי חשוב לא מבחינת העמדה שלהם אבל גם מבחינת סדר העדיפויות של הסולם ולכן יש פה הרבה חילוקי דעות שאפשר שעליהם אפשר להסתמך בזה שהם נותנים ויתורים אבל בדברים המהותיים הדתיים זוגיות  להט"ב  השמרנות כל מה שנוגע למשל לעמדות מהאישה מהחיג'אב  זה דברים שבחיים לא יוכלו לשנות את דעתם  כי גם מדובר בדברים שהם לפי הקוראן ולפי השריעה האסלאמית זה דברים שהם כל כך מוצקים שאין הרבה איך לפרשן אותם מחדש או לשנות את הדעה בנוגע אליהם.

דפנה אז לסיכום מוחמד עד כמה אתה אופטימי באשר ליכולת של רע"מ להשתלב במבנה הקואליציוני הזה כשאנחנו רואים שמרחב התמרון שלה הרבה יותר קטן ממה שנדמה אולי במבט ראשון הנה בסוגיה זו של איחוד משפחות הם לא יכולים להסכים להארכה אפילו אם מבטיחים להם שבזמן הזה ינסו לעשות שינויים הם לא יכולים לתמוך בסוגיות חברתיות נראה שהם הרבה יותר מסונדלים ממה שהיה נוח לבנט ולפיד לחשוב כשהם התחילו את ההתקשרות הפוליטית הזו.

מוחמד אני מסכים איתך לגמרי הם מסונדלים מאוד אין להם כל כך את היכולת הפוליטית והגמישות אבל תלוי אם את שואלת את זה ביחס למה זאת אומרת אם נסתכל על הרע"מ בתור מפלגה ערבית אז אני אגיד לך שיש להם מרחב תמרון מאוד גדול וגמישות מאוד גדולה ביחס לבל"ד וחדש ותע"ל למשל אוקיי עכשיו אבל אם אנחנו משווים אותם למפלגות הישראליות היהודיות הציוניות אז ברור שיש שם פחות גמישות ופחות יכולת להשתלב בהרכב הזה ובקואליציה ובממשלה הזאת ולכן גם רע"מ באה בדרישות שידעה מראש שהיא לא יכולה לקבל למשל תפקיד שר אפילו מה שנתנו להם בהסכם הקואליציוני סגן שר במשרד ראש הממשלה הם אמרו את זה אנחנו לא נאייש אנחנו לא ניקח, ולכן הם יודעים את המורכבות אגב זה גם למה הם יסכימו למשל לפיצול הזה של ועדת הפנים.

אני חושב שזאת טעות מאוד גדולה יושב ראש ועדת הפנים הערבי יוותר על הסמכויות שלו במיוחד אם אנחנו מדברים על המשטרה ושירות בתי הסוהר שזה שתי הסוגיות הכי בוערות הוא מהבוערות בכלל לחברה הערבית במיוחד העניין של המשטרה אבל גם מנסור עבאס הבין  שהוא צריך לוותר כל כך על הרבה סמכויות רק כדי להיות שם וגם כדי שיגיד להם בחברה אל תשימו אותי בפינה הזאת אל תדחקו  אותי לשם אני עשיתי ויתורים מאוד גדולים יש עלי כל כך הרבה ביקורת בחברה הערבית על כל מה שעשיתי אבל עד כאן יש דברים שאני לא יכול להתפשר בהם להעביר אותם עכשיו בנוגע לחוק איחוד המשפחות למשל או מה שמכונה חוק האזרחות מדובר פה בדברים שהעמדה היסטורית לא רק של רע"מ אלא גם של כל הקונצנזוס הערבי הפלסטיני בישראל וגם מחוץ לישראל הוא לא יכול להתפשר עם הדברים האלה אי אפשר לקבל לא ברע"מ ולא בתע"ל ולא בחד"ש ולא בשום מפלגה ערבית אחרת את יודעת מה גם לא אצל הנציגים הערבים שהם חלק מהמפלגות ציונות למשל עיסאווי פריג׳ ואחרים גם הם לא יכולים לקבל את החוק הזה ולכן אני מסכים איתך זה לא מה שבנט ולפיד חשבו שיהיה להם זה לא הדבר הכי קל שיש אבל יש שם וזה לדעתי הסוד שיכול כן לחבר את רע"מ לקואליציה זאת ולממשלה הזאת יש שם כל כך הרבה רצון טוב עם מנסור עבאס לשמור על הממשלה הזאת ולשמור על הקואליציה הזאת את יודעת אחד הבכירים ברעם אמר לי שהוא היה גם חלק מהמשא ומתן הקואליציוני הוא אמר לי אני הרגשתי לרגע שאני עושה משא ומתן לא עם זה הצוותים של בנט ולפיד אלא מנסור עבאס כדי לשכנע אותו שאנחנו צריכים לדרוש יותר ולקבל יותר בהסכם הקואליציוני הזה ולכן המנהיג הזה יושב ראש התנועה הזאת רע"מ הוא באמת רוצה להשתלב הוא באמת רוצה להיות חלק משם והוא גם מוכן לתת הרבה ויתורים הבעיה לא הוא הבעיה עד כמה המציאות תעזור לו לעשות את זה ולא פחות חשוב בגלל זה אנחנו גם מדברים עד כמה במועצת א-שורא יסכימו ללכת איתו כל כך רחוק.

לדעתי הם מחשבים עכשיו מסלול מחדש בכל הנוגע לכניסה לממשלה כי הם מבינים שיש גם נקודה מסוימת שצריך להגיד בה אוקיי עד כאן זה מה שאנחנו יכולים לתת יותר מזה זה כבר דברים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו גם היסטורית גם פוליטית אבל גם במיוחד במעמד של התנועה הזאת שהיא תנועה כל כך חשובה לא רק בחברה הערבית בישראל אלא גם בעולם הערבי בגלל החיבורים שלהם עם תנועות האחים המוסלמים.

דפנה מוחמד מג'אדלה תודה רבה שהיית איתנו היום הארנו יחד עוד זווית מי שרוצה מוזמן גם לחזור לפרק שעשינו על רע"מ עשינו בעבר גם פרק על המושתפת כשעוד היו יחד הוא ממש חזה את ההתפרקות של המפלגה הזו אז

פייסבוק
טוויטר
וואטסאפ
אימייל
הדפסה